Pulsuz TUS və STS sınaq imtahanları
Ödənişsiz oxu zalı
Professional müəllim kollektivi və pulsuz konsultasiya
Canlı dərsə qatılanlara ödənişsiz Evdə offline video dərsləri

Üstünlüklərimiz

 • Canlı dərslərə qatılanlara ödənişsiz Evdə Offline video dərsləri
 • Kursda Offline video dərsləri
 • 80 nəfərlik Oxu zalı
 • Müasir avadanlıqla təchiz olunmuş komfortlu dərs otaqları
 • Ödənişsiz TUS – STS sınaqları
 • Yüksək keyfiyyətli dərs proqramı
 • Whatsapp qrupu vasitəsilə hocalarımızla 7/24 əlaqə
 • Bütün dönəm ərzində konsultasiya
 • İmtahana müraciət prosesində bütün sənədləşmə işləri
 • İmtahan üçün yüksək səviyyəli turların təşkili
 • STS (Denklik) prosesi üçün diplom və digər sənədlərinizin YÖK-ə təqdimi

TUS hazırlığı haqqında bilməli olduqlarınız

1. Tus nedir? Neyin açılımıdır?

Tus, Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen ve başta hekimler olmak üzere yönetmelikte belirtilen meslek dallarının (biyologlar hariç olmak üzere, veteriner, diş hekimliği, kimya vb meslek mensupları) girebildiği bir sınavdır. İhtisas alanlarında uzman doktor yetiştirme amaçlı yapılan bir sınavdır. Bu sınavı kazananlara asistan (araştırma görevlisi) denir ve tüzükte belirtilen eğitim süresini doldurduktan sonra hekim bu bölümden mezun olur ve Uzman Doktor ünvanını kazanır. (Ör: Kardiyolog, Cerrahi, Dahiliye vb).

2. Sınav hakkındaki teknik bilgiler
 – Ne zaman yapılır? Nerede yapılır?

Her yıl ilkbahar ve sonbahar tus dönemleri olarak ayrılmak üzere klasikleşen sırası ile Nisan ayı ve Eylül ayı’nın genelde ikinci pazar günü İstanbul, İzmir ve Ankara’da yapılır.

 – Sınava kaç kişi girer?

Her Tus’a tahmini 10 – 13 bin arası insan katılır. Bunlardan yarıya yakını tercih yapma hakkı kazanır ve tercih yapma hakkı kazananların yarıya yakını bir uzmanlık alanına yerleştirilir.

 – Kaç soru sorulur? Bu sorular hangi derslerden gelir?

Tus’a giren bir adayın sorumlu olduğu konular tüm tıp olmak üzere totaldeki 11 ders şu ana başlıklar altından incelenebilir. Yanındaki parantez içerisindeki rakamlar o dersten sorulan soru sayısını belirtir. Sınavda totalde 240 soru sorulur ve süre olarak 300 dakika verilir.

 Sorumlu Tutulan Dersler*

 • Anatomi (14)
 • Fizyoloji – Histoloji – Embriyoloji (18)
 • Biyokimya (22)
 • Mikrobiyoloji (22)
 • Patoloji (22)
 • Farmakoloji (22)
 • İç Hastalıkları (30)
 • Pediatri (30)
 • Genel Cerrahi (30)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi (12)
 • Küçük Stajlar (18)

* İlk 6 ders Temel Tıp Bilimleri, son 5 ders Klinik Tıp Bilimleri olarak gruplandırılmıştır.

 – Ne zamandan beri yapılır?

Tus, Turgut Özal’ın zamanında (ilk olarak 1987) yapılmış bir sınavdır. O tarihden beri hiç şaşmadan yılda 2 defa yapılır. Bu tarihten önceki uzmanlık eğitimleri ise tavsiye mektupları ile gerçekleşmekteydi. Bu yüzden ihtisasını 1991 den sonra almış doktorlar ile öncesinde alan doktorlar arasında çoğunlukla belirgin bir fark hissedilir (kesinlikle değil, çoğunlukla).

 – Zor bir sınav mıdır?

Türkiye’de yapılan en zor sınavlardan biridir. Zorluk tabiri göreceli olmakla beraber burada bahsedilmek istenen şey geçmişten bugüne gelen tüm tıbbi birikimin sınavda eksiksiz istenen alan olmasıdır.

3. Yabancılar ve TUS

TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE YABANCI UYRUKLULARIN ASİSTANLIKLARI İLE İLGİLİ BÖLÜM

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 31 inci ve 33 üncü maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,

c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,

e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili alana yerleştirilmiş olunması, kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.

Uzmanlık eğitimi ile bağdaşmayan işler

TUS KİTAPÇIĞINDA YABANCI UYRUKLU VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN DOKTORLARIN DURUMLARI İLE İLGİLİ BÖLÜM

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19. maddesine göre üniversite ve Sağlık BakanlığıEğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS’a girmek zorundadırlar. T.C. vatandaşıolan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye’de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

Yabancı uyruklu adaylar için Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversite Tıp Fakültelerinde yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu kontenjanlar yalnız yabancı uyruklu adayların yerleştirilmesinde kullanılacaktır. Yabancıuyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kılavuzdaki kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. T.C. uyruklu adaylar için ayrılan genel kontenjanlarda açık kalsa bile bu kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmeyecektir.

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz Tıp Fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS’a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir.

Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Bilgi Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler