Ödənişsiz ən son nəşr dərs kitabları
Pulsuz TUS və STS imtahanları
Yeni offline dərslər və müasir oxu zalı
Professional müəllim kollektivi və pulsuz konsultasiya

Üstünlüklərimiz

 • Ödənişsiz ən son baskı konu kitabları
 • Offline dərslər və oxu zalı
 • Növbəti dönəm müvafiq dərs paketi üzrə 50% endirim
 • Müasir avadanlıqla təchiz olunmuş komfortlu dərs otaqları
 • Ödənişsiz TUS – STS sınaqları
 • Yüksək keyfiyyətli dərs proqramı
 • Dərs aralarında ödənişsiz çay və kofe
 • Ühatsapp qrupu vasitəsilə hocalarımızla 7/24 əlaqə
 • Bütün dönəm ərzində konsultasiya
 • İmtahana müraciət prosesində bütün sənədləşmə işləri
 • İmtahan üçün yüksək səviyyəli turların təşkili
 • STS (Denklik) prosesi üçün diplom və digər sənədlərinizin YÖK-ə təqdimi

STS-2 (Denklik) hazırlığı haqqında bilməli olduqlarınız

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

1.2 STS’ye, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kuruluna diploma denklik belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilen adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna diploma denklik belgesi almak üzere başvuran ancak sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde başvuru yapabilirler.

1.3 STS her yıl Yükseköğretim Genel Kurulunca belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez yapılır. STS’de her bir alan için ayrı ayrı sınav yapılacak olup, bu alanlar Tablo-1’de, alanlara ait konular ve ağırlıkları Tablo-2’de verilmiştir.

1.4 Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik sınavları için kılavuz ÖSYM tarafından hazırlanacak ve adaylar kılavuzlardaki hükümlere tabii olacaktır.

1.5 Seviye Tespit Sınavlarından *Tıp Doktorluğu alanında başarılı olabilmek için Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşamasından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan *Diş Hekimliği alanında başarılı olabilmek için tek oturumda yapılacak olan Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan *Öğretmenlik alanında başarılı olabilmek için KPSS Eğitim Bilimleri sınavından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan *Yükseköğretim Kurulunca yapılacak sınavlardan (Mühendislik, Türk Dili, Mimarlık, Veteriner, Beden Eğitim ve Spor, Hukuk vb.. tüm alanlardan) 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alması durumunda adaylara alanlarında diploma denklik belgesi düzenlenir. *16.06.2016 Yükseköğretim Genel Kurulu kararı gereğince bu tarihten sonra yapılacak Seviye Tespit Sınavlarında başarı puanı 100 üzerinden 40 ve üzeri puan olarak değiştirilmiştir. (Toplam yanlış sayısının ¼’ü doğru cevap sayısından çıkartılarak hesaplanacaktır.)

1.6 Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek sınavı geçersiz sayılır.

1.7 Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.8 Adayların Kurulumuzca yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını 5 Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Kurulumuza faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır.