DUS hazırlığı

DUS Sınavı Nedir?
ÖSYM tarafından İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde yapılan Diş hekimliğinde Uzmanlık Sınavıdır. Sınava Diş hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencileri ve diş hekimliği mezunları katılabilirler. Sınav Temel ve Klinik Bilimler başlığı altında iki test halinde, Temel Bilimlerden 40 soru ve Klinik Bilimlerden 80 soru halinde hazırlanmıştır.

Branşlara göre soru dağılımı;

Temel Bilimler

 • Anatomi 6
 • Fizyoloji 6
 • Histoloji Embriyoloji 4
 • Tıbbi Mikrobiyoloji 6
 • Tıbbi Biyokimya 6
 • Tıbbi Patoloji 4
 • Tıbbi Farmakoloji 4
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik 4
 • Klinik Bilimler
 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 10
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 10
 • Çocuk Diş Hekimliği 10
 • Endodonti 10
 • Ortodonti 10
 • Protetik Diş Tedavisi 10
 • Restoratif Diş Tedavisi 10

DUS sınavının (Dişhekimliği Uzmanlık Sınavı) başvuru kılavuzu ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Kılavuza göre;

 •  Türkiye Geneli 215 Normal
 •  Türkiye Geneli 20 Yabancı Uyruklular

DUS Sınavı başvuruları 21 Mart itibariyle tamamlanmış olup Türkiye geneli 2.080 kişi sınava başvurmuştur. Bunlardan 1010’u Ankara, 781’i İstanbul, 289’u da İzmir’dir.

DUS Uzmanlık Eğitim Süreleri

 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 yıl
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 3 yıl
 • Çocuk Diş Hekimliği 3 yıl
 • Endodonti 3 yıl
 • Ortodonti 4 yıl
 • Periodontoloji 3 yıl
 • Protetik Diş Tedavisi 3 yıl
 • Restoratif Diş Tedavisi 3 yıl

Uzmanlık eğitimi hangi kurumlarda verilecek?

DUS sonrasında belirlenen branşlardaki eğitim başlangıçta üniversite hastanelerinde verilecek. Ancak Sağlık Bakanlığı üç ildeki ADSM’leri eğitim ve araştırma hastanesine çevirerek ileride bu hastanelerde de uzmanlık eğitimi verilmesinin kapısını açtı. 18.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin 13. maddesine göre:

 

Eğitim sorumluları

MADDE 13

(1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları tarafından verilir.

(2) Tıpta uzmanlık eğitiminden, fakültelerde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre profesör, doçent ve en az üç yıllık uzman olan yardımcı doçentler; eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve kadro unvanına bakılmaksızın profesör ve doçentler; Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adli tıp uzmanları sorumludur.

(3) Başasistan ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğitim sorumluları nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır denilmektedir. Yani ADSM’ler eğitim ve araştırma hastanesi olarak uzmanlık eğitimi verebilirler.

İlk DUS’ta eğitim vermesi planlanan üniversite hastaneleri ve kodları aşağıda yer almaktadır.

 1. D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 2. D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 3. D 030 Ankara, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 4. D 040 Ankara, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 5. D 050 Ankara, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 6. D 053 Antalya, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 7. D 056 Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 8. D 060 Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 9. D 070 Erzurum, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 10. D 075 Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 11. D 080 Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 12. D 090 Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 13. D 093 İstanbul, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 14. D 095 İstanbul, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 15. D 097 İstanbul, İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 16. D 100 İstanbul, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 17. D 110 İstanbul, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 18. D 120 İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 19. D 130 İzmir, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 20. D 135 İzmir, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 21. D 140 Kayseri, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 22. D 150 Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 23. D 155 Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 24. D 160 Konya, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 25. D 163 Malatya, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 26. D 167 Ordu, Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 27. D 170 Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 28. D 180 Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 29. D 190 Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 30. D 195 Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 31. D 200 Zonguldak, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

Yabancı uyruklu diş hekimleri DUS”a girebilecek mi?

18.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin 19. maddesine göre: Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması,
c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,
e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili alana yerleştirilmiş olunması, kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.

 

DUS için yabancı dili geçmem şart mı?

18.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin 17. maddesinin “b” bendine göre “Mesleki yabancı dil sınavı İngilizce, Fransızca, Almanca ve ihtiyaç duyulması halinde Kurulun belirleyeceği diğer yabancı dillerden yapılır.